Projekta nosaukums: Baltic Examples of Excellence in WBL: Tutors, Companies, Networks (ExcellWBL), 2019-1-LV01-KA202-060413

Projekta norises laiks: 01.10.2019.-30.09.2021.

 

Projekta partneri:

  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kemra – Latvija (vadošais partneris)
  • SIA “Baltic Bright” - Latvija
  • Võru apriņķa profesionālās izglītības centrs - Igaunija
  • Viļņas Celtnieku apmācības centrs - Lietuva
  • Profesionālās izglītības biedrība - Latvija
  • HANSE-PARLAMENT EV - Vācija

Kopējais projekta finansējums: 239 495.00 EUR

PIB summa: 33 730.00 EUR

Projekta mērķis: apkopot izcilības Baltijas valstu piemērus, lai popularizētu darba vidē balstītas mācības, uzrunājot un mudinot profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, darba vidē balstītu mācību mentorus, biznesa pārstāvjus un valsts iestādes.

Uzdevumi:

  1. identificēt un apkopot datus par izcilo uzņēmumu mentoru, motivētu uzņēmumu, efektīvu sadarbības mehānismu piemēriem un pieredzi;
  2. paaugstināt darba vidē balstītu mācību reputācijas un pievilcības līmeni, slavējot, apbalvojot un reklamējot personas, organizācijas un pieeju, kas var kalpot par paraugu;
  3. sagatavot materiālu, kas satur veiksmes piemērus un ko būs iespējams izmantot darba vidē balstīto mācību mentoru (no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem) un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju apmācību laikā;
  4. veicināt sadarbību starp profesionālās izglītības skolām un uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā.