Erasmus+

       

Projekta nosaukums: Baltic Examples of Excellence in WBL: Tutors, Companies, Networks (ExcellWBL), 2019-1-LV01-KA202-060413

Projekta norises laiks: 01.10.2019.-30.09.2021.

  

Projekta nosaukums: Industrial Internet of Things VET Network (IIoTNET), 609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR

Projekta norises laiks: 01.10.2019.-30.09.2021.