Wednesday, 19 December 2018 12:07

Gatavošanās Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursiem

Tā jau kļuvusi par tradīciju un tas ir biedrības “Europea International” atbalstīts pasākums reizi gadā tikties Eiropas valstu mežsaimniecības jomas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursā, lai:

  • parādītu savas prasmes meža kopšanā un atjaunošanā, koku gāšanā, darbā ar mežsaimniecības tehniku;
  • dalītos pieredzē, kā sasniegt augstāku izglītības kvalitāti.

Sagatavošanās jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursam ir apjomīgs darbs, tā ir sadarbība ar konkursa atbalstītājiem un sponsoriem. Lai konkurss noritētu raiti, tiek organizēta sagatavošanās sanāksme, kurā konkursa dalībvalstis analizē iepriekšējo konkursu pieredzi, precizē konkursa nolikumu un iepazīst nākošā konkursa norises vietu.

2019.gadā nu jau 18. Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursu laikā no 23.līdz 26.maijam organizēs Svenljungas skola (Svenljunga Natural Resourse School) Zviedrijā. Konkursa sagatavošanās sanāksme notika no 2018.gada 1. līdz 4. novembrim Svenljungas skolā. Sanāksmi vadīja Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursu vadības komiteja: Peter Tretter no Vācijas, Markus Wilfinger no Austrijas un Petra Preic no Slovēnijas. Ļoti sirsnīgi mūs Svenljungas skolā uzņēma direktors Peter Nyman un projektu vadītājs Zoltans Doczi. Konkursa sagatavošanās sanāksmē piedalījās pārstāvji no Austrijas, Francijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Rumānijas, Slovēnijas, Šveices, Vācijas, Ungārijas un Zviedrijas.

  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105

Simple Image Gallery Extended

 

Konkursa sagatavošanās sanāksmē izanalizējām 17.Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursa, kurš notika 2018.gada maijā Sopronā (Ungārijā) norises gaitu un rezultātus, apspriedām un saskaņojām 18.jauno mežsaimnieku konkursa nolikumu un notika balsojums par 2021.gada Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursa organizētājvalsti, un tā būs Latvija un Ogres tehnikums. 19.jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursu 2020.gada maijā organizēs Rumānija.

Konkursa sagatavošanās sanāksmes gaitā mēs iepazinām mācību procesa organizāciju Svenljungas skolā, jaunaudžu stādīšanu un kopšanu, meža izstrādi, kā arī iepazinām Svenljungas sadarbības partnerus, uzņēmējus, apmeklējām vienu no lielākajiem sadarbības partneriem uzņēmumu Sōdra. Svenljungas skola uzsvēra, ka skolai ir vienreizēja sadarbība ar nozares uzņēmumiem. Skolas padomē darbojas uzņēmēji un iesaka, kādas kompetences skolai audzēkņos jāattīsta, lai tās atbilstu darba tirgus prasībām. Uzņēmēji organizē forumus, kuros aicina piedalīties skolas pedagogus, lai kopīgi izdiskutētu par sadarbības formām, kas sekmētu izglītības kvalitātes paaugstināšanos.

Konkursa sagatavošanās sanāksme Svenljungas skolā bija ļoti vērtīga Ogres tehnikumam, guvām apstiprinājumu, ka mācību process mūsu tehnikumā tiek organizēts ļoti līdzīgi, pārliecinājāmies, cik nozīmīga ir cieša sadarbība ar nozares uzņēmējiem, ieguvām jaunu sadarbības partneri.

Esam pateicīgi par sirsnīgu uzņemšanu Svenljungas skolas direktoram Peter Nyman, projektu vadītājam. Zoltanam Doczi un skolas pedagogiem.

Esam pateicīgi Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursu organizācijas komitejai Peter Tretter no Vācijas, Markus Wilfinger no Austrijas un Petra Preic no Slovēnijas par vērtīgo pieredzi, ko guvām, gatavojoties Eiropas jauno mežsaimnieku profesionālās meistarības konkursam.

Ogres tehnikuma pārstāvji konkursa sagatavošanās sanāksmē:

Ilze Brante, Ogres tehnikuma direktore

Armands Lapiņš, Ogres tehnikums mežsaimniecības profesionālo mācību priekšmetu pedagogs, kokgāzēju komandas treneris

Read 1596 times