Print this page
Wednesday, 19 December 2018 11:54

Koka pievienotā vērtība atpazīstama arī profesionālajā izglītībā / The added value of wood is also recognizable in vocational education

Ar mežu, mežsaimniecību un meža produktiem ir saistīts teju ikkatrs Latvijas iedzīvotājs. Mežs ir dziļi iesakņojies latviešu kultūras tradīcijās, nodrošina atpūtas un brīvā laika pavadīšanas, kā arī ienākumu gūšanas iespēja.
Lai arī mežs un koks ir neatņemama Latvijas ainavas sastāvdaļa, ilgtspējīgas mežsaimniecības pamats tomēr ir ekonomiskais aspekts, ko spēj nodrošināt tikai regulāra koksnes ieguve un tās pārstrāde iespējami augstākas pievienotās vērtības produktos.


Latvijā ir izcilas tradīcijas koka māju būvniecībā, arī zinoši, izglītoti un mērķtiecīgi arhitekti, būvinženieri, celtnieki un uzņēmēji - būvkonstrukciju ražotāji, kas uzskata - ir nepārtraukti jāmainās, jāaug un jāmeklē jaunas iespējas, jo tikai tādā veidā varēs pilnveidot gan sevi, gan savu uzņēmumu.


Latvijā darba devēji un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi apvienojas, lai kopā rastu ceļu jauniem izaicinājumiem, sagatavotu tādus darbiniekus, kādi nepieciešami darba tirgū. Ogres tehnikums, kurš ir īsteno tādās izglītības programmas kā mežsaimniecība un koka izstrādājumu izgatavošana, ciešā sadarbībā ar darba devējiem šogad izstrādāja Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgā izglītības programma “Būvdarbi” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju būvkonstrukciju montētājs. Izglītības programmas apguvē izglītojamais iegūst nepieciešamās kompetences moduļmāju būvniecībā – tās ir prasmes, kuras interesē uzņēmējus, kas ir gatavi izaicinājumam piedāvāt produktu ar augstu pievienoto vērtību gan Latvijas, gan pasaules tirgū. Kvalifikācijas aktualitāte pieaug gan Latvijā, gan visā pasaulē – it īpaši Eiropā jautājums par ilgtspējīgu un dinamisku ēku būvniecību nekad nav bijis tik aktuāls, cik tas ir šobrīd.


Latviešiem ir izaicinājums būt pirmajiem ne tikai kokapstrādē un koka māju būvniecībā, bet arī dabas resursu izmantošanā un lietošanā, un dzīves līmeņa celšanā - lai Latvija kļūtu par zemi, uz kuru dodas strādāt un dzīvot!

  • 10foto
  • 1foto
  • 6foto
  • 7foto
  • 8foto
  • 9foto
  • foto7

Simple Image Gallery Extended

Read 1877 times