Tuesday, 26 July 2016 09:01

Profesionālā izglītība ir pamats karjerai un labklājībai

Profesionālās izglītības biedrības (PIB) kopsapulcē diskusijās par aktuāliem profesionālās izglītības jautājumiem piedalījās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

PIB pastāv no 2009.gada, un tā dibināta ar mērķi, lai risinātu pedagogu, audzēkņu un profesionālajā izglītībā strādājošo aktuālus jautājumus. Kopš 2015.gada biedrības "Profesionālās izglītības biedrība" valdes priekšsēdētāja ir OT direktore Ilze Brante.

Kopsapulcē PIB biedri diskutēja par aktuāliem profesionālās izglītības jautājumiem. Vislielākā uzmanība tika veltīta pārejai uz jauno pedagogu samaksas modeli, un kā tas ietekmēs profesionālās izglītības sistēmā strādājošos. Jau 16.maijā PIB nosūtīja Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus, izvērtējot sagatavoto Ministru kabineta noteikumu "Pedagogu darba samaksas noteikumi".

 

Izglītības un zinātnes ministrs informēja, ka no 1.septembra būs algas pieaugums arī profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem. Pamatlikme pedagogiem būs 680 eiro, paredzētas arī piemaksas par papildus darbu un kvalitāti. Profesionālo priekšmetu pasniedzējiem arī 20% piemaksa.

PIB kopsapulcē uz profesionālās izglītības iestāžu vadītāju jautājumiem atbildēja arī Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone.

PIB biedri nolēma lūgt Izglītības un zinātnes ministriju organizēt semināru direktoriem un direktoru vietniekiem, skaidrojot Ministru kabineta noteikumu detalizētu pielietojumu.

"Paldies, komandai, kura izstrādāja jauno pedagogu darba samaksas modeli, bet vislabāk mēs to varēsim novērtēt tad, kad būsim šo modeli ieviesuši un aprobējuši. Pats būtiskākais, ka reforma ir sākusies. Runāt var daudz, bet sāksim darīt, un tad aktualizēsies arī tie jautājumi, kas vēl nav sakārtoti. Man prieks, ka izglītības un zinātnes ministrs ir ļoti atsaucīgs, ieklausās pedagogos un gatavs kopā ar mums šos jautājumus risināt," uzsvēra I.Brante.

PIB valdes priekšsēdētāja starp citām profesionālās izglītības problēmām minēja, ka, īstenojot audzēkņu darba vidē balstītas mācības, prakses laikā ir uzņēmumi, kuri maksā praktikantiem darba algu, bet valsts līmenī šis jautājums nav sakārtots. Tāpat nav sakārtota arī transporta līdzekļu kompensācija audzēkņiem, kuri iesaistīti darba vidē balstītās mācībās, nokļūšanai prakses vietā un atpakaļ. Kā piemēru I.Brante minēja Vāciju un Itāliju, kur uzņēmēji piedāvā audzēkņiem prakses vietas, nodrošinot ceļa izdevumus, kā arī maksā no 350 eiro darba algu.

K.Šadurskis solīja, ka arī šis jautājums tuvākajā laikā tiks sakārtots.

Diskusiju gaitā tika aktualizēts profesionālās izglītības prestižs, jo, kā atzina I.Brante: "Liela problēma ir ar jaunu audzēkņu uzņemšanu profesionālajās izglītības iestādēs, jo ir darba devēju pieprasītas un izstrādātas profesionālās izglītības programmas, kuras nav iespējams pilnībā nokomplektēt, piemēram, izglītības programmu "Kokvedēja automobiļa vadītājs". Jau vairākus gadus visās Latvijas profesionālās izglītības iestādēs grūtības sagādā izglītības programmas izglītības programmu grupā "Kokizstrādājumu izgatavotājs" ar profesionālo kvalifikāciju "Mēbeļu galdnieks", "Būvizstrādājumu galdnieks", kā arī izglītības programmā "Būvdarbi" ar profesionālo kvalifikāciju "Namdaris". Ir iegādātas modernas mācību iekārtas, bet jauniešus neizdodas ieinteresēt."

Kā atklāj I.Brante, labvēlīgāka situācija audzēkņu uzņemšanā veidojas Rīgas profesionālajās izglītības iestādēs, jo galvaspilsētā ir attīstīta ražošana, kur nākotnē iespējams vieglāk atrast darbu. Arī sadarbība ar pašvaldībām ir atšķirīga. Ir pašvaldības, kuras sadarbojas ar profesionālajām izglītības iestādēm, bet ir arī tādas, kuras profesionālo izglītības iestādi saskata kā konkurentu vidusskolai vai ģimnāzijai.

"Galvenais ir nodrošināt, lai visi ieguldījumi, ko esam veikuši profesionālās izglītības attīstībā, tajā skaitā materiālā bāze, atmaksātos vislabākajā veidā ne tikai profesionālo izglītības kompetences centru audzēkņiem, bet arī visai sabiedrībai kopumā, jo mācīties vajag visa mūža garumā, un mums jānodrošina pārkvalifikācijas un jaunas kvalifikācijas apgūšanas iespējas, un, protams, bezdarbnieku apmācība. Tā ir kompleksa sistēma. Profesionālajās skolās mācību bāze šobrīd ir ļoti labā līmenī un augstā kvalitātē, lai tā kalpotu visas sabiedrības labumam. Vēl tikai jānovērš daži birokrātiski šķēršļi un jāsakārto mācību vide tādā ziņā, lai katrs pasūtītājs – pašvaldība, darba devējs – no šīs sistēmas iegūtu maksimumu, ko tā var dot. Ļoti svarīgs ir Profesionālās izglītības biedrības atbalsts, jo tie ir savas nozares profesionāļi, kas pārzina sistēmu no pašiem pamatiem," norāda K.Šadurskis.

Izglītības un zinātnes ministrs iesaka jauniešiem izdarīt pareizo izvēli un nevadīties no stereotipiem, jo mūsdienu profesionālās izglītības kompetences centrs vairs nav tā sarunvalodā lietotā "profene", kas ir domāta tiem, kuri citur nekur netiek. "Šobrīd ar profesionālo vidējo izglītību var veidot daudz labāku karjeru, nekā ar vispārējo vidējo izglītību. Vajag sekot arī darba tirgus attīstības tendencēm. Grūti prognozēt, kādas profesijas būs nepieciešamas nākotnē, bet ir ļoti svarīgi iegūt bāzes izglītību. Profesionālā izglītība ir pamats tālākai karjerai un labklājībai," uzsver K.Šadurskis.

Profesionālās izglītības priekšrocība ir arī tā, ka audzēkņi var saņemt valsts budžeta stipendiju līdz 150 eiro mēnesī, vidēji audzēknis mēnesī saņem no 60 līdz 80 eiro, ir atsevišķi uzņēmumi, kuri izsludina stipendiju konkursu.

Profesionālās izglītības biedrība ir Europa International organizācijas biedrs, tāpēc kopsapulce deleģēja Bulduru Dārzkopības vidusskolas pārstāvjus dalībai Europa International organizācijas pasākumos laikā, kad Slovākija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē.

Latvijas Republikas Profesionālās izglītības sporta kluba "AMI" valdes priekšsēdētāja Irēna Bukovska informēja par Baltijas valstu profesionālo izglītības iestāžu sporta spēlēm, kas 2017.gadā notiks Jelgavas tehnikumā.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Profesionālās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Brante sveica Saldus tehnikuma direktoru Ojāru Garozu un Valmieras tehnikuma direktoru Ēriku Spuriņu, pasniedzot PIB Pateicību par ilggadēju radošu ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā un par darbu Profesionālās izglītības biedrībā. Abi profesionālo izglītības iestāžu vadītāji vairs neturpinās darbu.

Savukārt Aizkraukles profesionālās vidusskolas direktore Ruta Krūkle par personīgo darba ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, izglītības programmu pilnveidošanā, kā arī par darbu profesionālās izglītības jomā apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu.

 • 148478
 • 148479
 • 148480
 • 148481
 • 148482
 • 148483
 • 148485
 • 148486
 • 148487
 • 148488
 • 148489
 • 148490
 • 148492
 • 148493
 • 148494
 • 148495
 • 148496
 • 148498
 • 148499
 • 148500
 • 148501
 • 148502
 • 148503
 • 148504
 • 148505
 • 148506
 • 148507
 • 148508
 • 148509
 • 148510
 • 148511
 • 148512
 • 148513
 • 148514
 • 148515
 • 148516
 • 148517
 • 148518
 • 148519
 • 148520

Simple Image Gallery Extended

Read 3961 times

Media